שירות מעולה, אפילו שהוא ידע שלא בטוח שיש לו את מה שאני צריך, טרח וחיפש בשבילי פתרון ונתן עצות מועילות.