אחרי הרבה נסיונות (ועצבים)
פנינו לבייט מחשבים.
לאחר הטיפול המסור של לירן
התקשורת אצלנו בבית עובדת כהלכה.